FAQ

Leuker Leren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Manon Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming
van The Bright Brain zij is te bereiken via ma************@gm***.com

Laatst bijgewerkt 01/03/2023

Leuker Leren
Kaya Piedra Presioso 1
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland
+599 700 3632

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leuker Leren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Leuker Leren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via in**@he******.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leuker Leren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betalingverzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolderje te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenje te informeren over wijzigingen van onze diensten en productenleuker Leren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.Leuker Leren volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.Leuker Leren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leuker Leren neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leuker Leren) tussen zit. Leuker Leren gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
activecampaign: een e-mailmarketing systeem waarmee je gepersonaliseerde massa e-mailmarketing kunt toepassen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leuker Leren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn redenpersoonsgegevens 7 jaar belastingplichtoverige persoonsgegevens gedurende bestaan bedrijf     Leuker Leren, dienend  als voorbeeld voor overige bezoekers Locatiegegevens 7 jaar belastingplichtgegevens over jouw activiteiten op  1 jaar relevantie voor andere onze website/facebookgroep relevantie voor andere bezoekers bezoekers Bankrekeningnummer gedurende de aankoop van de online training

Delen van persoonsgegevens met derden

Leuker Leren deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leuker Leren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Leuker Leren jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Overige persoonsgegevens

Belastingadviseur belasting persoonsgegevens
Webmaster e-marketing persoonsgegevens, Mollie Payment betaling diensten persoonsgegevens, bankrekeningnummer

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Leuker Leren gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jouw gegevens inzien

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leuker Leren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar in**@he******.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Leuker Leren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezoek: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leuker Leren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via in**@he******.com

 

Veelgestelde vragen

Is Leuker Leren Spelling een methode?

Nee, Leuker Leren is een spellingprogramma gebaseerd op een aantal principes van breinvriendelijk leren. Je kunt het gebruiken naast de methode.

Welke breinprincipes worden gebruikt bij het programma?

De breinprincipes die in het programma opgenomen zijn: bewegen; emoties; aandacht ; herhaling; zintuigen; samenwerken en uitdaging.

Waar bestaat het programma uit?

Leuker Leren Spelling is een on- én offline breinvriendelijk spellingprogramma met downloadbare woordenlijsten en werkbladen. Leuker Leren Spelling kan naast de spellingmethodes worden gebruikt.

Het programma omvat 41 spellingcategorieën, met elk 8 opdrachten en bijbehorende woordenlijsten.

Welke spellingregels worden er gebruikt in het programma?

Het programma van Leuker Leren gebruikt geen spellingregels. Elke methode gebruikt andere spellingregels. Je kunt dus de regels van de methode die jullie school gebruikt toepassen.

Kun je oefenen met alle spellingcategorieën?

Leuker Leren heeft 41 van de meest voorkomende spellingcategorieën uitgewerkt, waar jouw leerlingen mee kunnen oefenen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik doen?

Via de login pagina kun je eenvoudig een wachtwoord reset uitvoeren. Vul je e-mailadres in om de link te ontvangen om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Voor welke groepen is Leuker Leren spelling geschikt?

Leuker Leren spelling is geschikt voor groep 4 tot en met 8.

Hoe kom ik bij de woordenlijsten en andere bestanden?

Na inloggen kun je alle woordenlijsten en bestanden vinden in Mijn Dashboard.

Is Leuker Leren ook geschikt voor speciaal onderwijs?

Ja, het programma kan op maat toegepast worden.

Kan ik zelf leerlingen aanmelden?

Leerlingen kunnen direct aan de slag via de link in het dashboard dus het is niet nodig om elk kind individueel aan te melden. De leerlingen kunnen de cursus bereiken via https://leukerleren.org/spellingcategorieen/

Wordt mijn abonnement automatisch verlengd?

Nee hoor je hebt gewoon te maken met mensen.
Wij nemen op tijd contact op met jou over een verlenging.

Kan ik een factuur ontvangen?

Ja natuurlijk na betaling ontvang je een factuur.

  Mijn bestelling
  Je mandje is leegVerder winkelen
   Calculate Shipping